INFORMA

Středisko vzdělávání - České Budějovice

 

Informace ke kurzu pro obsluhu stavebních strojů, finišerů, betonáren a mixů

INFORMA

Husova 523
37005 České Budějovice
areál Výstaviště České Budějovice
IČ: 69081522
informa@informacb.cz
Obsluha stavebních strojů musí mít podle vyhlášky č. 77/1965 Sb. oprávnění k obsluze takových strojů.

Oprávnění – Průkaz strojníka je možné udělit jen tomu, kdo:
a. dosáhl věku 18 let,
b. je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze,
c. absolvoval předepsaný výcvik,
d. prokázal zkouškou odbornou způsobilost.

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní a jiné stavební práce ve smyslu vyhl. č. 77/1965 Sb. může osoba, která vlastní Průkaz strojníka s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho Návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz skupiny “T” nebo “Ct”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

Seznam strojů, pro které se vydává oprávnění:
Předběžnou praxi absolvuje uchazeč o získání oprávnění k obsluze stavebního stroje zácvikem na stroji, jeho obsluhou, prováděnou pod přímým a stálým dohledem odborného učitele nebo školitele (zkušeného strojníka, který je držitelem příslušného oprávnění k obsluze stroje). Rozsah předběžné praxe pro nové uchazeče je stanoven v příloze vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. Pro uchazeče, kteří již vlastní oprávnění vydané podle vyhlášky a rozšiřují jej o další skupinu strojů, je vyžadována doplňovací praxe v rozsahu 50% předběžné praxe předepsané vyhláškou. Pro uchazeče, kteří rozšiřují své oprávnění na jinou podskupinu v rámci jedné skupiny strojů, je vyžadováno odpracování doplňovací praxe v rozsahu 50 hodin.

 

 

Kontakt:

Seidenglanz Miroslav

Email: seidenglanz.miroslav@gmail.com
Mobil: 606 284 125

Kontakt:

Seidenglanzová Helena

Email: seidenglanzova@tiscali.cz
Mobil: 602 474 123Copyright © 2019 · All Rights Reserved - Informa · webdesign: Bohdan Havrda